esittely


BuczyUxIcAAnghHSusanna Ånäs

Olen yrittäjä, tutkija, tekijä ja kokeilija. Haluan luoda avoimiin ympäristöihin paikkoja, joissa jokainen voi tutkia menneisyydessä talletettuja aineistoja ja käyttää niitä omiin tutkimuksiinsa tai tuotantoihinsa.

Työskentelen muistiorganisaatioiden aineistojen hyödyntämiseksi osana kansainvälistä Open GLAM -toimintaa (Galleries, Libraries, Archives and Museums). Olen osallistunut Wikimedia Suomen toimintaan vuodesta 2012 alkaen ja toimin parhaillaan GLAM-toiminnan koordinaattorina. Wikimaps-projektin avulla halusimme tuoda historialliset kartat arkistoista jokaisen ulottuvilla. Kansalaishistorioitsijoille kehitetty mikrohistoriawiki Wikidocumentaries vie ajatusta eteenpäin ja kokoaa näitä työkaluja internetin kautta löytyvän kulttuuriperinnön yhteyteen.

Haluan edistää avointa historian tutkimusympäristöä, jossa arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot kohtaavat albumeiden ja ullakoiden aarteet. Silloin sekä amatöörihistorioitsijat että akateemiset tutkijat voivat käyttää sekä instituutioiden säilyttämiä että yksityishenkilöiden keräämiä aineistoja ja tietoja omissa tutkimuksissaan ja tuotoksissaan.

Historia