Tervetuloa uuteen vuoteen!


Vuonna 2016 alan toimia myös tämän oman blogini ja yritykseni kautta pitkän hiljaisuuden jälkeen.

Wikimaps Nordic -projekti, jota tuotin Wikimedia Suomen palveluksessa saa jatkoa Wikimedia-säätiön rahoittamana Wikimaps Warper 2.0 -hankkeena. Sen kohteena on vanhojen karttojen oikaisuun tehdyn MapWarper-ohjelmiston APIn kautta käytettävä versio. Mukana kehitystyössä ovat MapWarper-ohjelmiston alkuperäisen kehittäjän Tim Watersin lisäksi ruotsalainen Albin Larsson ja jyväskyläläinen avoimista aineistoista väitellyt Ari Häyrinen.

Moni toistaiseksi toteutumatta jäänyt projekti odottaa mahdollisuuksiaan.

Citizen History Hub

Avoimia työkaluja historiaharrastajille yhdessä osoitteessa: Wikimaps Warperin ja OpenHistoricalMapin lisäksi se tulisi sisältämään työkaluja valokuvien paikantamiseen, sukuhistorian linkittämiseen, arkistoaineistojen tutkimiseen, ihmisistä, paikoista ja tapahtumista kertomiseen.

Wikimaps Expedition

Kulttuurihistoriallisen aineiston keräämiseksi ja kartoittamiseksi paikallisyhteisöjen kanssa on mietitty kiertueita, leirejä tai projekteja, kuten Suomen ja Ruotsin saaristoon suunniteltu Wikimaps Skärgården. Kotimaassa järjestettyä malliprojektia voisi varioida katastrofin jälkeiseen kulttuurihistorian turvaamiseen tai uhattuna olevien kulttuurien identiteetin vahvistamiseen eri puolilla maailmaa.

Paikka muistitiedolle ja paikallishistorialle

Muistitiedon kerääminen ja paikallishistorian tutkiminen vaatii oman avoimen ympäristön, jotta sitä voidaan linkittää muuhun avoimissa ympäristöissä julkaistuun aineistoon ja jotta harrastajat ympäri maailmaa voivat ottaa siihen osaa. Se voisi olla olemassa oleva muistialusta, kuten Riksantikvarieämbetetin Platsr.se, tai paikalliswiki norjalaisen Lokalhistoriewiki.no:n mukaan, tai Japanin mallin mukainen projekti Wikipedia TOWN, jossa käytetään useita avoimia alustoja. Suomen täyttäessä 100 vuotta Wikimedia Suomi on ehdottanut toteutettavaksi historiaprojektia, joka kokoaisi aineistoa kolmelta itsenäisyyttä edeltävältä vuosikymmeneltä ja tarjoaisi työkaluja niiden tulkitsemiseen.

Historialliset kuvat ja kartat yhteen

Historiallinen Aleksanterinkatu -projektia käynnistettiin Wiki Loves Maps -hackathonissa. Sen ajatuksena on koota historiallista aineistoa mahdollisimman laajasti yhdestä maantieteellisestä kohteesta ja tuottaa siitä monenlaisia tuotantoja. Yksi aloitetuista tuotannoista on historiallinen street view Aleksanterinkadun kuvista, kartoista ja ilmakuvista. Haluamme jatkaa, tule mukaan!

Opetellaan yhdessä

Uusien teknologioiden oppimisessa yhdessä tekeminen auttaa. Perustimme Maptime -jaoston digitaalisten karttateknologioiden oppimista varten, ja olemme kokoontuneet satunnaisesti. Jos olet kiinnostunut osallistumisesta tai haluat tarjota tapahtumaideaa, juttele kanssamme Maptime Helsinki! Facebook-ryhmässä. Opettelemme yhdessä myös Wikimedia Suomen projektissa Avoin kulttuuridata hyötykäyttöön. Sen tavoitteena on oppia viemään dataa Wikidataan ja hyödyntämään siellä olevaa tietoa eri palveluissa. Opettelemme yhdessä, koska asiantuntijoita ei vielä ole.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *