Wikidata-päivä Ylellä


Wikimedia Suomen järjestämä Avoin kulttuuridata hyötykäyttöön käynnistyi yhteisellä seminaarilla Yleisradiossa. Kutsuimme paikalle kymmenen muistiorganisaation edustajia hahmottelemaan heidän hallussaan olevan kulttuurin datan hyödyntämistä Wikidatassa. Kuuntelimme alustuksia, tapausesittelyjä ja lopuksi harjoittelimme yhdessä.

sandra

Mikä Wikidata on?

Wikidatan tavoitteena on koota Wikipedioihin lisätyt faktat yhteen paikkaan, jotta Wikipedioissa esitetty tieto saataisiin ajantasaiseksi kaikilla kielillä. Nykyisellään Wikipedian tietolaatikot kirjoitetaan käsin jokaisessa Wikipedian kieliversiossa erikseen. Kun kaikki perustiedot on koottu, Wikidatasta muodostuu erinomainen selkäranka, johon muutakin tietoa voi lisätä. Wikidata on Wikimedia-säätiön projekti, jota Wikimedia Deutschland koordinoi

Wikidatan tieto on avointa linkitettyä tietoa

Wikidata on avointa tietoa. Tiedot on avattu Creative Commons zero (CC0) -lisenssillä, jonka mukaan tietoja saa vapaasti kopioida mihin tahansa tarkoitukseen ilman ehtoja. Wikidata on yhteisöllisesti ylläpidetty projekti. Sitä koostaa yli 10 000 vapaaehtoista eri puolilla maailmaa. Se on avoimesti kenen tahansa muokattavissa käsin tai tietokoneskriptien avulla. Yhteisö päättää, mitä siellä voi julkaista. Wikidata on koneellisesti luettava ja kirjoitettava rakenteinen tietokanta. Sen tiedot ovat saatavilla usean eri rajapinnan kautta ja ladattavina tiedostoina. Wikidata on linkitettyä tietoa. Se liittyy muuhun Wikidatassa tallennettuun tietoon ja muualla Internetissä julkaistuun tietoon linkkien kautta. Sen oma tieto pysyy aina samassa osoitteessa pysyvien URIen avulla.

Alustukset

 • Jan Ainali, Wikimedia Sverige

Ruotsin Wikimediayhdistyksen toiminnanjohtaja Jan on pitkän linjan wikipedisti, joka on luotsannut ruotsinkielisen Wikipedian yhdeksi maailman suurimmista Wikipedioista. Janin esityksessä katsottiiin Wikidataa lintuperspektiivistä osana Wikimedian ja Internetin tietolähteitä.

Wikidata, volunteers and GLAMs • Sandra Fauconnier, Wikimedia Nederlands

Sandra Fauconnier on työskennellyt muistiorganisaatioiden metadatan parissa jo kauan. Hän esitteli projekteja, jotka hyödyntävät Wikidataa sekä erilaisia toimintatapoja, joilla tieto siirtyy Wikidataan tai sieltä ulos.

Working with Wikimedia • Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet, Ruotsi

Riksantikvarieämbetet on työskennellyt Wikimedian kanssa jo useiden vuosien ajan. He ovat mm. palkanneet organisaatioonsa määräaikaisen wikipedistin ja Wiki-koodaajan.

Tapausesittelyt

Freebasestä Wikidataan? • Yle • Pia Virtanen

Yleisradio käyttää asiasanoituksessa Freebasen yhteisöllisesti ylläpidettyä sanastoa. Google lopettaa Freebasen ja sen käsitteitä on alettu siirtää osaksi Wikidataa. Miten löytyvät entiset käsitteet Wikidatasta, voiko Wikidataan lisätä asiasanoituksessa käytettäviä käsitteitä?

HIPLA • SeCo, Aalto-yliopisto • Esko Ikkala, Jouni Tuominen

Yksi Linked Data Finland -projektin aineistoista on historiallisten paikannimien tietokanta. Samalla kun päivitämme historiallisia paikkoja ja paikannimiä Wikidataan, voimme osallistua paikkatiedon mallintamiseen Wikidatassa.

Teostietokanta • Kansallisgalleria • Hanna-Leena Paloposki

Kansallisgalleria on avannut taideteoskokoelmansa metatiedot avoimena datana. Harjoittelemme tietojen viemistä ja rikastamista WIkidatan projektissa Sum of all paintings. Sen tavoite on kirjata kaikkien maailman merkittävien taideteosten tiedot Wikidataan.

Avoin tiede ja tutkimus • Jessica Parland–von Essen

Wikidatan kohteilla on pysyvät URIt, joita voidaan käyttää viittaamaan käsitteisiin kielirajojen ylitse. Tutkimme yhdessä, mikä on Wikidatan paikka viitetietokantana.

Kulttuuriympäristö • Museovirasto • Anna Riionheimo

Tavoitteenamme on lisätä Museoviraston paikkatietoaineistoa Wikidataan. Aineisto sisältää tietoa rakennetusta kultuuriympäristöstä ja muinaismuistoista. Kun tiedot on lisätty Wikidataan, helpottuu niistä kirjoitettavien Wikipedia-artikkelien tuotanto. Aineiston varaan voi myös perustaa valokuvauskilpailuja, kuten Wiki Loves Monuments.

Finna • Kansalliskirjasto • Maria Virtanen, Timo Laine

Finnan kautta julkaistaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistoja. Miten Wikidata voi hyödyttää näitä aineistoja tai miten Finnan tietoa voi tuoda osaksi Wikidataa?

Suomen kunnat • Kuntaliitto • Mattias Lindroth, Tony Hagerlund

Yksi keskeisimmistä Wikipedian suomalaisista tietoaineistoista on WIkipedia-artikkeleiden yhteydessä esitetty kuntien data. Mitkä keskeiset tiedot kunnista voisimme ylläpitää Wikidatassa yhteistyössä kuntien kanssa?

Lajien suomenkieliset nimet • Luomus / Laji.fi • Tapani Lahti

Luonnontieteellisen lajitiedon taksonomiat on kansainvälisesti erittäin pitkälle yhtenäistetty tietokokonaisuus. Lajitietokeskus ylläpitää tietoaineistoja, joiden avulla voidaan päivittää lajien nimet Wikidataan suomen ja ruotsin kielillä.

Finto • Kansalliskirjasto • Osma Suominen

Suomalaisessa asiasanoituksessa käytetty ontologia YSO voidaan sillata Wikidatan käsitteisiin, jolloin kaikkea Suomessa tuotettua YSO:lla asiasanoitettua aineistoa voidaan rikastaa Wikimedian kautta löytyvällä lisäaineistolla.

Kulttuurisuomi.fi • Marjaana Mykkänen

kollegio

Teemu Perhiö CC BY-SA 4.0


Wikidata-päivän dokumentaatio

Esitykset

Videotallenne

Yhteiset muistiinpanot

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *